fbpx

Pakiet GeoX 2016Opublikowaliśmy aktualizację programów GoKart, KaliBronek, Wms2Cad, TranMap oraz GeoView, kończąc tym samym trudny etap dostosowania programów do najnowszej wersji MicroStation.

Ponadto wszystkie programy zyskały sporo poprawek i udoskonaleń. Najwięcej nowości pojawiło się w programach TranMap i Wms2Cad.

W oprogramowaniu TranMap wprowadziliśmy bezpośrednią obsługę lokalnych układów współrzędnych dla największych polskich miast.

Dotychczas program umożliwiał definiowanie własnych układów w oparciu o znaną z programów GIS bibliotekę proj4. Aby zdefiniować własny układ, potrzebna była znajomość elipsoidy oraz wszystkich parametrów odwzorowania, co w przypadku lokalnych układów nie zawsze było możliwe.

Wprowadziliśmy zatem opcję definiowania dodatkowej transformacji konforemnej dowolnego stopnia. Możliwości jakie daje biblioteka proj4 wraz z dodatkową transformacją, pozwalają na zdefiniowanie praktycznie dowolnego lokalnego układu współrzędnych.

Parametry transformacji dla układów lokalnych zostały opracowane na podstawie danych otrzymanych od użytkowników oraz ogólnodostępnych informacji dotyczących układów lokalnych. Czekamy na kolejne dane od użytkowników – w postaci punktów dostosowania lub współczynników transformacji – dorobimy obsługę dowolnego układu, jeśli będzie taka potrzeba.

Nowa wersja TranMap to również usprawnienia w obsłudze transformacji z wykorzystaniem bardzo dużej liczby punktów dostosowania. Sprawdziliśmy – obliczenie transformacji z 20 tys. punktów dostosowania trwa ułamek sekundy, niezależnie od modelu transformacji.

Również program Wms2Cad został wyposażony w obsługę lokalnych układów. Oba programy (TranMap i Wms2Cad) zyskały również odświeżony interfejs, spójny z pozostałymi programami z „Pakietu GeoX”.

Aktualizacje wszystkich programów są oczywiście bezpłatne.

Uwaga: po dokonaniu aktualizacji programów TranMap i Wms2Cad, układy lokalne mogą być niewidoczne na liście układów. W takiej sytuacji w oknie zarządzania układami klikamy prawym przyciskiem i wybieramy „Przywróć domyślne ustawienia”.

Share This