fbpx

KaliBronek – lista zmian

v2020
07.02.2020
Pobierz KaliBronek v2020 (64 bit)
Pobierz KaliBronek v2020 (32 bit)
– Dostosowano do najnowszych wersji platform CAD
– Dodano możliwość przycinania rastrów obróconych
– Poprawiona obsługa GeoTIFF
– Dodano niemiecką wersję językową

v2019.9
09.09.2019
Pobierz KaliBronek v2019.9 (64 bit)
Pobierz KaliBronek v2019.9 (32 bit)
– W oknie ustawień kalibracji dodano opcję „Zastąp raster źródłowy”
– W menu kontekstowym tabelki na karcie „Kalibracja” dodano polecenie „Usuń z rysunku ostatnio pobrane linie”
– Dodano włoską wersję językową

v2019
19.05.2019
Pobierz KaliBronek v2019 (64 bit)
Pobierz KaliBronek v2019 (32 bit)
– Pierwsza wersja pod marką Cubic Orb
– Nowy, elastyczny system licencjonowania
– Nowy, udoskonalony mechanizm aktywacji licencji
– Udoskonalone mechanizmy odczytu i zapisu plików rastrowych
– Program dostosowany do najnowszych wersji platform CAD

v2.2.4
24.05.2018
Pobierz KaliBronek v2.2.4 (64 bit)
Pobierz KaliBronek v2.2.4 (32 bit)
– Program dostosowany do ARES Commander
– Kilka poprawek i udoskonaleń

v2.2
30.10.2017
– Wyeliminowanie ograniczeń pamięci dzięki wprowadzeniu wersji 64 bitowej
– Poprawione zarządzanie pamięcią w wersji 32 i 64 bitowej – lepsze działanie konwerterów
– Program dostosowany do najnowszych wersji platform CAD, w tym ZwCAD 2018 i GstarCAD 2018

v2.1.3
02.07.2017
– Program dostosowany do współpracy z najnowszymi wersjami platform CAD, w tym ZwCAD 2017, progeCAD 2017/2018

v2.1.1
15.10.2016
– Istotne poprawki dla użytkowników MicroStation v8/2004/XM/v8i

v2.1
14.09.2016
– Program dostosowany do współpracy z najnowszymi wersjami platform CAD, w tym MicroStation Connect Edition
– Kilka poprawek i udoskonaleń

v2.0
19.08.2015
– Odświeżony wygląd
– Przebudowany interfejs głównego okna programu, z możliwością przełączenia do klasycznego interfejsu (jak w KaliBronku v1)
– Rozbudowany Manager rastrów z łatwym dostępem do wszystkich funkcji edycji rastra
– Edycja wielu rastrów jednocześnie
– Edycja fragmentu lub całego rastra w zewnętrznym edytorze, możliwość wyboru edytora
– Nowa funkcja edycyjna usuwająca ślad po docięciu do ramki sekcyjnej
– Funkcja cofania ostatniej zmiany edycyjnej
– Hurtowa konwersja rastrów, w tym zmiana formatu pliku, głębi kolorów oraz kompresji
– Łączenie (sklejanie) zaznaczonych rastrów w jeden raster
– Funkcja hurtowego „prostowania” (resamplingu) obróconych rastrów
– Zoom do rastra
– Zaznaczanie rastrów prostokątem lub przez wskazanie punktu na rysunku CAD
– Funkcja otwierania folderu Eksploratora Windows z lokalizacją pliku wraz georeferencjami dla zaznaczonych rastrów
– Funkcja odłączania rastrów wraz z wykasowaniem z dysku rastrów i georeferencji
– Obsługa odczytu georeferencji GeoTIFF, GEO, WordFile
– Obsługa zapisu georeferencji GeoTIFF, TAF, WordFile i DXF
– Wczytywanie wielu rastów georeferencyjnych jednocześnie (również metodą „przeciągnij i upuść”)
– Wyszukiwanie na dysku rastrów georeferencyjnych dotyczących wskazanego obszaru
– Udoskonalone narzędzie szybkiej kalibracji na siatkę, z automatycznym obliczaniem ilości krzyży
– Możliwość ustawienia nieproporcjonalnej siatki w narzędziu szybkiej kalibracji
– Nowe modele transformacji: dwuliniowa, bikubiczna
– Funkcja odszukiwania w tabelce punktu dostosowania wskazanego na rysunku
– Możliwość kalibracji do obróconego rastra o optymalnej lub zadanej rotacji
– Możliwość automatycznego zapisywania raportu z kalibracji razem w rastrem skalibrowanym (w Opcjach)
– Ikona „Informacje o rastrze” wyświetlająca szczegółowe informacje na temat rastra
– Funkcja podglądu rastra
– Funkcja „Kopiuj ścieżkę do schowka”
– Skanowanie rastra z podglądem i możliwością obrotu o 90 stopni, przed wstawieniem do rysunku
– Hurtowa zmiana koloru, przezroczystości oraz widoczności rastra (jako cechy) w rysunku CAD
– Program został dostosowany do najnowszych wersji platform CAD
– Pełna zgodność z Windows 8.1, koniec wsparcia dla systemów Windows starszych niż Windows XP

Usprawnienia dotychczasowych funkcji:
– Edycja rastrów (poza przycinaniem) nie powoduje utraty cech rastra w rysunku CAD. Zachowane są cechy rastra oraz obwiednie (i maski) wycięcia
– Poprawiona obsługa WordFile w MicroStation v8* (usunięte ograniczenie polegające na automatycznym tworzeniu WordFile)
– Poprawiona obsługa wstawiania rastra przy nietypowych ustawieniach dołączeń w MicroStation v8*
– Podczas ręcznego wskazywania punktów dostosowania, kreślone są linie o zdefiniowanych i zapamiętywanych cechach (warstwa, kolor, grubość, styl)
– Możliwość określenia wielkości plamki w funkcji odszumiania
– Zapamiętywanie ostatnio użytej skali mapy

v1.94
24.11.2013
Pobierz KaliBronek v1.94
– Program został dostosowany do najnowszych wersji platform CAD

v1.93
07.12.2012
– Poprawione wykrywanie Bricscad v13, MicroStation v7 i AutoCAD LT z Cadsta Max

v1.92
26.11.2012
– Współpraca z progeCAD 2013 i Bricscad v13
– Kilka poprawek i udoskonaleń

v1.91
12.08.2012
– Współpraca z ZwCAD+
– Możliwość kreślenia podziału sekcyjnego za pomocą „Generatora siatki”
– Kilka poprawek i udoskonaleń

v1.9
28.05.2012
– Możliwość kalibrowania rastrów „obróconych”
– Karta „Manager” jest teraz dostępna w AutoCAD i IntelliCAD
– Wstawianie wielu rastrów georeferencyjnych  w AutoCAD i IntelliCAD
– Możliwość zapisywania georeferencji dla grupy zaznaczonych rastrów za pomocą jednego przycisku na karcie Manager
– Poprawiona stabilność działania w AutoCAD oraz IntelliCAD
– Wiele poprawek i udoskonaleń

v1.889
09.12.2011
– Lepsza współpraca z 32/64bit AutoCAD/Civil 2010-2012, progeCAD 2011, ZWCAD 2011 i 2012, GstarCAD 2011 i 2012, Bricscad V12
– Edycja rastra: wycinanie wielobokiem
– Kilka innych poprawek i udoskonaleń

v1.888
26.02.2011
– Lepsza współpraca z GstarCAD 2010 i 2011, ZwCAD 2010 i 2011, AutoCAD 2010 i 2011
– Nowe narzędzie do odszumiania rastrów czarno-białych
– Opcjonalne dociąganie do ramki podczas przycinania rastra
– Opcjonalne automatyczne zapisywanie georeferencji
– Automatyczna aktywacja programu przez internet

v1.887
06.09.2010
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.886

v1.886
08.08.2010
– Współpraca z GstarCAD 2010 i ZwCad 2010
– Dodana obsługa układu lokalnego Warszawy
– Dodana możliwość przerywania operacji takich jak kreślenie siatki bądź „Szybka kalibracja”

v1.885
14.02.2010
– Dostosowanie programu do pracy w Windows 7
– Poprawione działanie z Bricscad v10
– Dodana opcja sprawdzania aktualizacji programu
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.884

v1.884
06.11.2009
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.883

v1.883
22.07.2009
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.882

v1.882
05.05.2009
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.881

v1.881
16.03.2009
– dodano wersję anglojęzyczną i możliwość lokalizacji programu
– nowa opcja umożliwiająca wyłączenie zastępowania orginalnych plików rastrowych podczas edycji

v1.871
04.01.2009
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.87

v1.87
19.11.2008
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.86

v1.86
20.10.2008
– Wprowadzono obsługę CorelDRAW i Corel DESIGNER

v1.85
08.10.2008
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.84

v1.84
21.07.2008
– Wprowadzono automatyczne wykrywanie platformy CAD
– Wprowadzono częściową obsługę TurboCAD

v1.83
20.01.2008
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.82

v1.82
11.11.2007
– Wprowadzono obsługę Bricscad V8
– Dodano funkcję eksportu rastra
– Dodano obsługę skanera
– Dodano okno „Opcje”

v1.81
17.06.2007
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.8

v1.8
03.04.2007
– Dodano opcję automatycznego wyboru optymalnej metody transformacji.
– Wprowadzono obsługę MicroStation XM, DesignCAD, AutoCAD LT +LT Extender
– Wprowadzono obsługę siatek krzyży w układach 2000, Gromnik
– Dodano SDK

v1.791
22.06.2006
– Wprowadzono obsługę aktywacji za pomocą plików licencyjnych
– Poprawiono formularz aktywacji

v1.79
17.05.2006
– Wprowadzono opcję cofania zmian po edycji rastra

v1.78
23.04.2006
– Umożliwiono wycinanie i przycinanie rastrów

v1.77
16.03.2006
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.77

v1.76
16.03.2006
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.76

v1.75
11.02.2006
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.74

v1.74
07.02.2006
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.73

v1.73
09.12.2005
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.71

v1.71
19.20.2005
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.7

v1.7
01.09.2005
– Wprowadzono obsługę IntelliCAD oraz Bentley Redline
– Dodano kartę „Manager” dla MicroStation/Redline
– Dodano obsługę georeferencji
– Umożliwiono wykonanie inwersji rastra z zapisem do pliku

v1.6
21.06.2005
– Umożliwiono bezpośredni zapis do formatu TIF oraz JPG
– Znacznie przyśpieszono proces tworzenia rastra
– Ulepszono obsługę obrazów 24-bitowych

v1.5
13.03.2005
– Wprowadzono obsługę AutoCAD

v1.4
28.02.2005
– Dodano transformację afiniczną drugiego rzędu
– Usunięto błędy pojawiające się podczas używania transformacji afinicznej pierwszego rzędu

v1.3
02.02.2005
– Dodano „szybką kalibrację na siatkę krzyży”

v1.2
02.01.2005
– Wprowadzono możliwość obliczania parametrów siatki na podstawie godła mapy

v1.1
16.12.2004
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.0

v1.0
20.09.2004
– Pierwsza wersja programu dla MicroStation V7
[simple-sitemap types=’post, page’]

Share This