fbpx

KaliBronek – filmy szkoleniowe

Lekcja 1

Filmy zamieszczone w ramach tej lekcji, prezentują filozofię
pracy z programem KaliBronek. Dwa filmy pokazują te same
czynności wykonane przy użyciu różnych platform CAD. Jak
widać, nie ma większego znaczenia z jaką platformą CAD
pracujemy – większość operacji wygląda bardzo podobnie…

MicroStation (Bentley Redline XM Edition):

IntelliCAD (progeCAD LT 2006):

Lekcja 2

Wstępne dopasowanie rastra przed kalibracją oraz właściwa
kalibracja rastra programem KaliBronek. Film bardzo podobny do
poprzednich, tym razem użyto programu ZwCAD 2007:

Lekcja 3

Szybka kalibracja na siatkę krzyży. Dzięki temu, że godło
mapy było znane, nie trzeba było ręcznie wpisywać parametrów
określających położenie siatki. W dodatku, jak widać, godło
mapy „samo się wpisało”:) A to dzięki temu, że
nazwa pliku źródłowego była taka sama, jak godło mapy.

Po zakończeniu kalibracji, odłączono raster źródłowy oraz
sprawdzono punkt dostosowania, który miał największą
odchyłkę.

Następnie, za pomocą narzędzia Generator siatki, na
skalibrowany raster została nałożona wektorowa siatka krzyży.

Na końcu skalibrowany raster przycięto do ramki mapy, snapując
prostokąt przycinający do skrajnych krzyży siatki.

Użyto Bentley Redline 2004 Edition:

Lekcja 4

Edycja i zarządzanie rastrami. Najpierw usunięto ślad po ramce sekcyjnej. Następnie usunięto budynek narysowany na łączeniu rastrów (edycja dwóch rastrów jednocześnie). Potem przesunięto napis na rastrze, korzystając z zewnętrznego edytora. Dalej przedstawione jest działanie narzędzia służącego do wyszukiwania na dysku rastrów georeferencyjnych (szukamy rastrów dla konkretnego, interesującego nas obszaru). Na koniec zmiana koloru i widoczności rastra w CAD.
Możliwości te są dostępne w KaliBronku od wersji 2.0:

Więcej o programie KaliBronek

Share This