fbpx

v2020.4
07.04.2020
Pobierz GoKart v2020.4
– Nowe narzędzie – automatyczna aktualizacja wszystkich opisów na mapie na podstawie atrybutów (danych) obiektu (Narzędzia – Przetwarzanie mapy – Aktualizuj wszystkie teksty)
– Nowe narzędzie – kasowanie atrybutów dla zaznaczonych elementów (Narzędzia – Przetwarzanie mapy – Wyczyść atrybuty (dane) elementu)
– Okno listy obiektów wzbogacone o możliwość dodawania i usuwania relacji, opcja wyszukiwania i usuwania relacji błędnych topologicznie
– Udoskonalone narzędzie “Importuj elementy” – możliwość przetworzenia tylko klikniętego elementu, dostosowanie atrybutów obiektu, np. konwersja obiektu projektowanego na istniejący
– Automatyczny wybór odpowiednich opisów w zależności od atrybutów podczas opisywania powierzchni, budynków i innych
– Pobieranie działki z Geoportalu INSPIRE zastąpione narzędziem do pobierania działki z GUGiK ULDK (Narzędzia – Dodatki – Pobierz działkę z GUGiK ULDK)
– Poprawiony import błędnych plików GML z programu EwMapa
– Poprawiona precyzja rzędnych przy opisywaniu przewodów
– W opcjach eksportu GML dodano możliwość wyłączenia eksportu obiektów niezmodyfikowanych

v2020
07.02.2020
Pobierz GoKart v2020
– Dostosowano do najnowszych wersji platform CAD
– Istotne przyspieszenie operacji masowych, w tym import i eksport GML / TXT
– Automatyczne tworzenie relacji dla obiektów EGiB
– Rozszerzono zakres informacji w raporcie z eksportu GML o informacje na temat braku wymaganych relacji
– Możliwość wpisania jednakowej daty pomiaru dla wszystkich nowych obiektów podczas eksportu GML
– Zaktualizowano funkcję pozwalającą na pobranie wektora działki z Geoportalu z wykorzystaniem usługi INSPIRE

v2019.9
09.09.2019
Pobierz GoKart v2019.9
– Nowa funkcjonalność: okno raportu zawierające wykaz obiektów wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi importu / eksportu GML, możliwość wyszukiwania i zoomu do obiektów importowanych / eksportowanych do GML
– Dostosowanie formatu zapisu niektórych elementów w GML do importu w systemie EwMapa (ominięcie problemu wynikającego z braku obsługi gml:ArcSting w EwMapie)
– Inne udoskonalenia mające wpływ na wydajność programu podczas importu i eksportu GML

v2019
19.05.2019
Pobierz GoKart v2019
– Pierwsza wersja pod marką Cubic Orb
– Obsługa standardu GK-1 dla map kolejowych
– Nowe narzędzie do automatycznego rozsuwania tekstów na mapie
– Nowy, elastyczny system licencjonowania
– Nowy, udoskonalony mechanizm aktywacji licencji

2.5.6
27.11.2018
Pobierz GoKart v2.5.6
– Program dostosowany do współpracy z najnowszymi wersjami platform CAD.
– Obsługa GML i konfiguracje dostosowane do wymogów walidatora GESUT (GUGiK).
– Automatyczne tworzenie relacji typu właz – komora podziemna, punkt wysokościowy sztuczny – jezdnia.

2.5.5
11.09.2018
– Usunięty problem z zapisywaniem atrybutów dla obiektów liniowych w MicroStation.
– Poprawiona edycja atrybutów wielokrotnych dla zaimportowanych obiektów.

2.5.4
23.05.2018
– Program dostosowany do ARES Commander.
– Poprawki w konfiguracjach i obsłudze GML.
– Inne udoskonalenia.

2.5
23.10.2017
– Dodano kreślenie miar ortogonalnych (kategoria Dodatki -> Miary -> Domiary… lub z menu Kreśl).
– Dodano skróty klawiaturowe do menu Historia. Klawisz F8 uruchamia ponowne kreślenie ostatniego elementu, F7 – poprzedniego.
– Usunięty błąd występujący podczas kreślenia niektórych skarp w 3D.
– Usunięty problem ze znikającą listą elementów.
– W MicroStation udoskonalono wskazywanie punktu, tak, aby działał AccuSnap (np. podczas kreślenia czołówek).
– Program dostosowany do najnowszych wersji platform CAD, w tym ZwCAD 2018 i GstarCAD 2018.

2.4.2
21.06.2017
– Usunięto istotny błąd związany z wyskakującymi okienkami.

2.4.1
08.06.2017
– W menu kontekstowym okna Atrybuty dodana opcja kopiowania zawartości tabeli atrybutów do schowka
– Poprawiono kilka błędów związanych z eksportem i importem GML.

2.4
01.06.2017
– W oknie Atrybuty dodana opcja kreślenia wielu symboli na podstawie współrzędnych ze schowka lub na załamaniach polilinii
– Możliwość kreślenia szrafur górniczych (skarpa nakładkowa, złożowa, zwałowa, w menu Kreśl -> Specjalne -> Szrafury górnicze)
– Ulepszone algorytmy kreślenia wypełnienia skarpy
– Automatyczne kreślenie wypełnień obiektów powierzchniowych podczas edycji mapy obiektowej
– Opcja „Inteligentne wypełnienia” – kreślenie wypełnienia bez zasłaniania istniejących elementów (Opcje -> Inteligentne wypełnienia)
– W konfiguracji D-19 dodano opcję automatycznego kreślenia ukresu
– W AutoCAD/IntelliCAD dodano możliwość zdecydowania, czy przy opisywaniu niektórych symboli mają być używane atrybuty bloków, czy zwykłe teksty (Opcje -> AutoCAD, IntelliCAD -> Nie używaj atrybutów bloków)
– Ulepszony import/export GML
– Dodana opcja ustawienia trybu obsugi GML wg Rozporządzeń, związana z różnymi interpretacjami dotyczącymi wartości kąta obrotu etykiety (Opcje -> Rot. 90)
– Zmodyfikowano niektóre style linii dla MicroStation, w celu ominięcia błędu występującego w niektórych wersjach MicroStation, polegającego na nieprawidłowym rozbijaniu nieobsługiwanych stylów linii podczas eksportu do DWG
– W konfiguracji D-19 zmodyfikowano ustawienia niektórych bloków, w celu wyeliminowania nieprawidłowego skalowania podczas kreślenia na niestandardowych plikach DWG
– Kreślenie wypełnienia schodów, ścian i murków oporowych w 3D
– Dostosowanie programu do współpracy z najnowszymi środowiskami CAD (w tym ZwCAD 2017, ProgeCAD 2017/2018, GstarCAD 2017 i inne)
– Inne poprawki i udoskonalenia

2.3.1
15.10.2016
– Istotne poprawki dla użytkowników MicroStation v8/2004/XM/v8i i pochodnych

2.3
14.09.2016
– Program dostosowany do współpracy z najnowszymi wersjami platform CAD, w tym MicroStation Connect Edition
– Nowa funkcja włączania lub wyłączania maski dla zaznaczonych tekstów (w menu Narzędzia-Przetwarzanie mapy)
– Kilka poprawek i udoskonaleń

2.2.1
21.04.2016
– Poprawione definicje w nowych konfiguracjach
– Poprawione działanie funkcji „Importu elementów wg schematu” w nowych konfiguracjach

2.2.0
12.03.2016
– Obsługa znowelizowanych rozporządzeń dotyczących BDOT500, GESUT i EGiB z 2015 roku
– Udoskonalona obsługa importu / eksportu GML
– Generowanie tzw. „plików różnicowych” przy eksporcie do GML
– Pełna obsługa atrybutów GESUT w tym formularze do edycji atrybutów „przedstawiciel” i „władający”
– Poprawiona konfiguracja dla map zgodnych z symboliką BDOT500 sprzed nowelizacji
– Dostosowanie programu do współpracy z najnowszymi środowiskami CAD
– Nowe narzędzie do konwersji atrybutów bloku na teksty w AutoCAD/IntelliCAD
– Wiele poprawek i udoskonaleń

2.1.8
09.06.2015
– Nowe narzędzie do wyszukiwania elementów według identyfikatora, uchwytu lub GML-ID
– Nowa przydatna funkcja w menu Plik: Otwórz lokalizację aktywnego pliku
– Obliczanie wcięcia liniowego i domiarów. Numer obliczonego punktu jest umieszczany na warstwie punktów roboczych
– Obliczanie powierzchni działek z niepołączonych wektorów wraz z tworzeniem plików wsadowych do EwMapy, C-GEO
– W konfiguracji Mapa zasadnicza i K-1 dodano możliwość eksportu do TANGO zgodnie z kodami GEO-INFO 6
– Usunięty błąd generowania wykazu współrzędnych z kodami w mapach obiektowych
– Poprawki w eksporcie do GML
– Poprawki w działaniu funkcji importu elementów w Bentley Redline
– Usunięte błędy w działaniu niektórych funkcji spowodowane niekompatybilnością ZwCAD+ 2015
– Poprawione działanie funkcji kreślenia czołówek po zaznaczonych liniach w AutoCAD/IntelliCAD
– Poprawione zaokrąglanie rzędnych zgodnie z regułami Bradis-Kryłowa

2.1.7
24.02.2015
– Poprawione działanie funkcji „Importu elementów wg schematu” oraz „Dostosowania mapy do wczytanej konfiguracji”
– Możliwość cofania zmian oraz dodatkowe opcje w funkcji „Importu elementów”, w tym możliwość zdefiniowania obrotu symboli
– WAŻNE: zmiana domyślnego folderu konfiguracji z „C:\ProgramData\GeoX\GoKart\Cfg\” na „C:\Users\Public\Documents\GeoX\GoKart\Cfg”
– Funkcja eksportu mapy do formatu TANGO GEO-INFO
– Usunięty błąd polegający na ignorowaniu pochylenia tekstu w AutoCAD/IntelliCAD

2.1.6
25.01.2015
– Dostosowanie do GstarCAD 2015
– Poprawiona justyfikacja wstawianego opisu sieci w K-1 (AutoCAD/IntelliCAD)
– Poprawione style linii i bloki dla przepustu (AutoCAD/IntelliCAD, konfiguracja „Mapa zasadnicza”)
– Poprawione style linii dla bramy, furtki i przepustu (MicroStation, konfiguracja „Mapa zasadnicza”)
– W konfiguracji „Mapa zasadnicza” usunięty błąd polegający na nieprawidłowo ustawianych wartościach domyślnych atrybutu „rodzajPrzewodu”
– Konfiguracja „Mapa zasadnicza” została dostosowana do ustawienia cech elementów „JakWarstwa” (AutoCAD/IntelliCAD)

2.1.5
17.12.2014
– Dodano konfigurację D-19 przeznaczoną do kreślenia map kolejowych
– Dodano narzędzie do kreślenia czołówek na zaznaczonych liniach
– Nowe narzędzie kreślenia odnośnika wraz z przesunięciem tekstu
– Nowy pasek narzędzi przeznaczony do kreślenia odnośników tekstu
– W opcjach konfiguracji dodano możliwość wyboru separatora dziesiętnego dla rzędnych
– Usunięto dostrzeżone błędy związane z widocznością okien
– W konfiguracji Mapa Zasadnicza dla MicroStation poprawiono kierunki celek linii napowietrznych
– Usunięto błąd polegający na nieprawidłowym miejscu wstawienia zaimportowanych map z GML lub Geoportalu w MicroStation

2.1.2
30.09.2014
– Dodano możliwość wstawienia na mapę granic z Geoportalu
– Generowanie wykazów współrzędnych z kodami z mapy obsługuje pliki niezgodne z konfiguracją – kod jest ustalany zgodnie z nazwą warstwy

2.1.1
29.08.2014
– Poprawione bloki i celki w konfiguracji Mapa Zasadniczna
– W konfiguracji Mapa Zasadniczna dodano kreślenie numeru porządkowego budynku
– Udoskonalony odnośnik tekstu w AutoCAD
– Poprawione narzędzie importu elementów z cechami JakWarstwa w MicroStation

2.1
15.07.2014
– Obsługa baz EGiB, BDSOG, PRPOG, PRG
– Import plików GML zgodnych z najnowszymi rozporządzeniami
– Przenoszenie redakcji mapy w plkach GML (obiekt KR_ObiektKarto)
– Nowe okno wyboru wartości atrybutu z możliwością filtrowania dostępnych wartości słownikowych
– Możliwość przeglądania wartości atrybutów dla plików DWG utworzonych programem Mapa_SG
– Zoptymalizowana funkcja wyszukiwania powierzchni pokrycia terenu podczas eksportu do GML
– Możliwość eksportu do GML obiektów bez atrybutów (przydatne podczas konwersji do najnowszych rozporządzeń wektorów pochodzących z innych map, na przykład zgodnych z K-1)
– Poprawione kreślenie furtek i bram w AutoCAD/IntelliCAD
– Eksport wektorów do formatu programu EwMapa w konfiguracjach K-1’98
– Udoskonalone konfiguracje K-1’98, na przykład dla niektórych elementów wprowadzono kreślenie elementu wraz z opisem
– Możliwość tworzenia mapy z atrybutami w okrojonych wersjach MicroStation (Bentley Redline, Bentley Navigator) – zapis atrybutów jest realizowany w zewnętrznym pliku
– Obsługa najnowszych wersji programów CAD, w tym AutoCAD 2015

2.0
05.02.2014
– Odświeżony wygląd
– Dostosowanie programu do najnowszych wersji platform CAD
– Zgodność z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
– Interaktywny katalog obiektów mapy zasadniczej wg nowego rozporządzenia
– Możliwość eksportu bazy BDOT500 i GESUT do GML
– Nowe okno atrybutów do wprowadzania informacji bazodanowych
– Automatyczne opisywanie przewodów na podstawie zapisanych atrybutów
– Mechanizm automatycznego wykrywania obszarów pokrycia terenu podczas eksportu do GML
– Możliwość kreślenia zarówno map wektorowych jak i obiektowych, w zależności od użytej konfiguracji
– Nowy szablon ramki mapy do celów projektowych (według GUGiKu)
– Ułatwienia podczas kreślenia obiektów ortogonalnych (np. budynków) i obiektów wydłużonych (np. obrysów przewodów)
– Dodane nowe polecenia w menu kontekstowym ikony kreślenia elementu, umożliwiające wybór różnych trybów kreślenia (innych niż domyślny)
– Generowanie wykazu skartowanych punktów z kodami
– Generowanie wykazu punktów „wolnych”
– Możliwość ustawienia niestandardowego stylu tekstu dla punktów roboczych
– Nowy przycisk „Info” w oknie wyboru konfiguracji pozwalający wyświetlić informacje specyficzne dla wybranej konfiguracji
– Opcja osadzania definicji stylów linii w rysunku (MicroStation)
– Automatyczne ładowanie brakujących definicji stylów linii i multilinii w AutoCAD/IntelliCAD
– Wykorzystanie maskowania MTekstu do wstawiania opisów przewodów w AutoCAD/IntelliCAD
– Obsługa atrybutów bloków w AutoCAD/IntelliCAD
– W konfiguracji „Winmapa” dołączono nowe szablony ramek, a stare szablony ramek i plików pozostawiono jako opcję podczas instalacji
– Zakończono wsparcie dla systemów operacyjnych starszych niż Windows XP

1.42
08.12.2012
Pobierz GoKart v1.42
– Poprawione wykrywanie Bricscad v13 i MicroStation v7
– Usunięty błąd nieprawidłowej wielkości kąta przy obracaniu zaznaczonych elementów.

1.41
26.11.2012
– Współpraca z progeCAD 2013 i Bricscad v13
– Usunięto kilka błędów.

1.4
12.08.2012
– Współpraca z ZwCAD+
– Nowa opcja w menu „Narzędzia – Przetwarzanie mapy – Dostosuj mapę do wczytanej konfiguracji” pozwala na automatyczne przeskalowanie mapy, łącznie z wymianą stylów, grubości linii, symboli, wielkości tekstów
– Nowy przycisk „Robocze…” na karcie „Współrzędne” umożliwia wczytanie do rysunku współrzędnych z zaznaczonych tabel, w postaci numerów punktów i rzędnych, z punktem wstawienia odpowiadającym współrzędnej punktu. Teksty są kreślone zgodnie z ustawieniami na karcie „Opcje – Konfiguracja”. Za pomocą paska narzędzi „Współrzędne robocze” możemy powiększać i pomniejszać napisy oraz włączać i wyłączać warstwy na których są umieszczone
– W ustawieniach konfiguracji (karta „Opcje – Konfiguracja”) dodano opcję „Grupuj wypełnienia”. Włączenie tej opcji powoduje łączenie elementów typu skarpy, schody itp. w jeden element złożony (grupa). W AutoCAD / IntelliCAD możemy dodatkowo zdecydować, czy elementy mają być łączone w grupę (GROUP) czy w blok
– Poprawiono działanie opcji importu elementów – narzędzie umożliwia teraz wymianę definicji bloku / celki.
– Dodano brakujące rodzaje nawierzchni jezdni
– Poprawiono definicję bloków dla symbolu WSP
– Udoskonalono import mapy z dołączonych tabel współrzędnych z kodami
– Poprawiono działanie funkcji kreślenia odnośnika tekstu w AutoCAD / IntelliCAD
– W „Generatorze siatki” oprócz kreślenia siatki krzyży, można teraz wygenerować podział sekcyjny dla wybranego obszaru mapy
– Poprawiono błędy w działaniu mechanizmu rozpoznającego godła mapy i obliczającego rozmiar sekcji
– Zmodyfikowano narzędzie do translacji rzędnych. Teraz oprócz translacji o stałą wartość, można również zaktualizować zaznaczone rzędne w oparciu o dołączone tabele współrzędnych
– Inne poprawki i udoskonalenia

1.35
12.06.2012
– Poprawiona współpraca z najnowszymi środowiskami CAD
– Udoskonalony algorytm kreślenia szrafury skarpy,
– Nowe narzędzie do kreślenia czołówek,
– Poprawiony błąd w generowaniu sekcji w układzie 2000,
– Usunięte błędy polegające na zawieszaniu się programu w AutoCAD/IntelliCAD,
– Usunięty błąd „nieprawidłowy typ elementu” występujący podczas pracy w MicroStation.

1.33
09.12.2011
– Lepsza współpraca z 32/64bit AutoCAD/Civil 2010-2012, progeCAD 2011, ZWCAD 2011 i 2012, GstarCAD 2011 i 2012, Bricscad V12
– Automatyczne kreślenie mapy na podstawie współrzędnych z kodami
– Nowe narzędzie do ręcznej interpolacji warstwic
– Dostosowano narzędzie do wymieniania plików (edycja odnośników) do pracy w AutoCAD/IntelliCAD
– Dodano opcję pobierania rzędnej z modelu, jeśli brak punktu w bazie
– Dodano kilka nowych elementów w konfiguracji K1-98: opis piętrowy obok włazów i opis piętrowy dla elementu właz/przewód, kreślenie symboli latarni i słupa jednym kliknięciem, budynek projektowany
– Kilka innych poprawek i udoskonaleń.

1.32
26.02.2011
– Lepsza współpraca z GstarCAD 2010 i 2011, ZwCAD 2010 i 2011, AutoCAD 2010 i 2011
– Nowe szablony w Generatorze Ramek
– Nowe narzędzie importu elementów
– Dodano brakujące symbole linii napowietrznych w konfiguracji K-1’95 dla AutoCAD/IntelliCAD
– Wprowadzono automatyczną aktywację programu przez internet.

1.31
09.12.2010
– Usunięcie błędów związanych z wprowadzaniem niestandardowych skal symboli i tekstów.

v1.3
04.10.2010
– Dodane narzędzie do tworzenia opisów piętrowych
– Dodane narzędzie do tworzenia opisów przewodów
– Przetwarzanie mapy oraz konfiguracja K-1 ’95 dostępna w AutoCAD/IntelliCAD
– Dostosowanie do tworzenia mapy w 3D
– Dostosowanie do pracy z GstarCAD 2010 oraz ZwCAD 2010

v1.22
15.03.2010
– Dostosowanie programu do pracy z Bricscad v10
– Poprawienie kreślenia wielokrotnych symboli i tekstów w AutoCAD/IntelliCAD
– Możliwość wprowadzenia dodatkowych współczynników przeskalowania dla tekstów i symboli
– Dodana obsługa plików „*.lin” w AutoCAD/IntelliCAD
– Dodany automat do kreślenia kierunków linii napowietrznych
– Poprawienie pracy „Generatora ramek”
– Inne udoskonalenia

v1.2
07.02.2010
– dostosowanie programu do pracy w Windows 7
– zmiana lokalizacji folderu CFG
– poprawione pliki konfiguracyjne
– poprawienie współpracy z IntelliCAD/AutoCAD
– dodany plik prototypowy układu 2000 dla konfiguracji Winmapa
– dodana opcja sprawdzania aktualizacji programu

v 1.1
06.11.2009
– Dodano obsługę AutoCAD oraz IntelliCAD

v1.05
13.10.2009
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.04

v1.04
08.10.2009
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.03

v1.03
27.07.2009
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.02

v1.02
04.05.2009
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.01

v1.01
17.03.2009
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.0

v1.0
23.01.2009
– Pierwsza wersja programu dla MicroStation v7 i v8

Share This