fbpx

GoKart 2.1 & ZwCAD 2014+GoKart 2.1 to kolejna aktualizacja programu, będąca efektem intensywnych prac nad programem, trwających nieprzerwanie od opublikowania wersji 2.0.
Nasze prace koncentrowały się na wprowadzeniu obsługi wszystkich baz składających się na treść mapy zasadniczej (BDOT500, GESUT, EGiB, BDSOG, PRPOG, PRG) oraz wprowadzeniu możliwości importu plików GML pochodzących z Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej. Szczególną uwagę poświęciliśmy możliwości przenoszenia w plikach GML elementów redakcji mapy. Wykorzystane zostały do tego celu obiekty przewidziane w schematach aplikacyjnych, ale konieczne było zapisywanie dodatkowych informacji, które nie zostały przewidziane przez twórców rozporządzeń (np. obroty symboli i tekstów, justyfikacja tekstu i inne). Opracowaliśmy specjalny, neutralny system kodowania tych informacji, który nie wpływa negatywnie na zgodność wynikowego pliku GML ze schematami aplikacyjnymi.

Sporym problemem jest wciąż niedoprecyzowany sposób wymiany danych między geodetą a ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej. Producenci oprogramowania obecnego w Ośrodkach nie są zgodni, jak powinien wyglądać plik GML po modyfikacji przez geodetę. Mało tego, nie ma nawet zgodności, w jakiej kolejności należy zapisywać współrzędne w GML – matematycznej czy geodezyjnej?
Staraliśmy się uodpornić GoKarta na wszelkie „lokalne” interpretacje. Na przykład podczas importu GML, GoKart automatycznie rozpoznaje kolejność współrzędnych. Obiekty które nie są całkowice zgodne z rozporządzeniami, nie są pomijane podczas importu, lecz są zapisywane na specjalnych warstwach, oznaczonych jako „nierozpoznane”. W miarę wdrażania „GMLowej” wymiany danych w różnych ODGiKach, spodziewamy się napływania sygnałów o problemach z tą wymianą – można z dużą pewnością przewidzieć, że na skutek niejednoznaczności przepisów takie problemy wystąpią. Na wszelkie tego typu sygnały będziemy niezwłocznie reagować, wprowadzając w razie potrzeby niezbędne modyfikacje oprogramowania. Reasumując, na GMLową rewolucję jesteśmy przygotowani, a nasi Użytkownicy mogą w zgodzie z najnowszymi rozporządzeniami dostarczać wyniki opracowań do ODGiKów 🙂

Oprócz udoskonaleń związanych z GMLem wprowadziliśmy też sporo innych poprawek do programu. Nie zapomnieliśmy również o starszych konfiguracjach. W K-1’98 udoskonaliliśmy kreślenie niektórych elementów, wykorzystując nowe możliwości GoKarta. Pojawił się również eksport wektorów do EwMapy. Tradycyjnie program został dostosowany do najnowszych wersji platform CAD.

Na zamieszczonym poniżej filmie, prezentujemy sposób pracy z GoKartem i „nową” mapą zasadniczą. Tak właśnie wyobrażamy sobie aktualizację pliku GML otrzymanego z ODGiK:
link do filmu

Share This