GoKart logo

GoKart

Program służący do kreślenia map wektorowych i obiektowych w środowiskach CAD, z jednoczesnym tworzeniem baz atrybutowych w celu generowania roboczych baz danych w postaci plików GML zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami. Posiada również szereg narzędzi usprawniających kartowanie map oraz tworzenie różnych opracowań geodezyjnych i kartograficznych, dzięki czemu prace te stają się łatwe i sprawne jak nigdy dotąd!

Co wyróżnia GoKarta?

 • jedyny program na rynku współpracujący z tak wieloma platformami CAD,
 • intuicyjna obsługa, funkcjonalność programu nastawiona na maksymalne ułatwienie pracy,
 • wysoki poziom automatyzacji lub półautomatyzacji procesów kartowania i przetwarzania map oraz przygotowywania arkuszy i innych opracowań,
 • możliwość tworzenia zarówno map obiektowych (GML), jak i zwykłych map wektorowych,
 • możliwość wykorzystania wielu konfiguracji, zgodnych z różnymi instrukcjami technicznymi oraz nakładkami do tworzenia mapy innych producentów,
 • pełna obsługa plików GML (import, eksport, pliki różnicowe) dla baz BDOT500, GESUT, EGiB, BDSOG, PRPOG, PRG, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami,
 • zgodność z archiwalnymi instrukcjami K-1 (1998 r. lub 1995 r.) i D-19 z 2000 r.,
 • otwarte bazy definicji elementów mapy (konfiguracji), umożliwiające ich edycję oraz tworzenie własnych konfiguracji,
 • możliwość łatwego automatycznego przetwarzania praktycznie dowolnych map numerycznych do wybranej konfiguracji lub skali,
 • szereg zaawansowanych dodatkowych narzędzi, czyniących pracę znacznie bardziej efektywną.
Cubic Symbol

Wypróbuj!

Pobierz program GoKart i wypróbuj jego możliwości.
Wersja testowa działa przez 30 dni i nie posiada żadnych ograniczeń funkcjonalnych.

Program działa w systemie Windows XP lub nowszym (w tym Windows 10)

Przed pobraniem wersji testowej zapoznaj się z warunkami licencji.

Cubic Symbol

Kup licencję i zacznij używać programu już dziś!

Licencje wieczyste

GoKart – roczna usługa aktualizacji i wsparcia dla licencji wieczystej

469,00 

Licencje wieczyste przenośne USB

GoKart – roczna usługa aktualizacji i wsparcia dla licencji wieczystej przenośnej USB

559,00 

Licencje czasowe

Licencje czasowe przenośne USB

Dowiedz się więcej na temat rodzajów licencji.

Cubic Symbol

Zobacz jak działa GoKart!

Zobacz więcej filmów z GoKartem na naszym kanale na Youtube.

Cubic Symbol

Wiele platform CAD w ramach jednej licencji

GoKart To jedyny program na rynku, umożliwiający pracę z tak wieloma platformami CAD.

od wersji 6, w tym: BricsCAD, ZwCAD+, GStarCAD, progeCAD, ActCAD i inne.

95, SE, v7/J, v8, v8 2004 Edition, XM, v8i, Connect Edition oraz wersjami pochodnymi: PowerDraft, PowerMap, GeoOutlook, Redline, Navigator. Zalecana jest wersja v8 2004 lub nowsza. W przypadku wersji „okrojonych’ typu Redline, Navigator mogą wystąpić pewne ograniczenia funkcjonalności. Wersje starsze niż v8 nie pozwalają na kreślenie map obiektowych.

od wersji 2000 do najnowszej, AutoCAD LT – tylko z programem LT Extender lub Cadsta Max.

Ares Standard, Ares Commander od wersji 2018,
Cubic Symbol

Cechy programu

GoKart jest stworzony i rozwijany z myślą o maksymalnym ułatwieniu
i częściowym zautomatyzowaniu procesu tworzenia i aktualizacji map
w postaci numerycznej.

 • umożliwia równoczesne kartowanie i tworzenie baz obiektowych, dzięki czemu jednocześnie tworzymy mapę dla klienta oraz plik roboczej bazy danych GML dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • działa na zasadzie pluginu do platform CAD w postaci osobnego okienka, co znacznie ułatwia dostęp do wszystkich funkcji programu bez konieczności przełączania pomiędzy różnymi zakładkami i oknami programu z mapą (ciągły dostęp zarówno do mapy jak i narzędzi do kartowania i edytowania atrybutów),
 • umożliwia szybkie odszukanie interesujących nas symboli do kartowania dzięki intuicyjnemu pogrupowaniu obiektów mapy zasadniczej,
 • umożliwia również szybkie odszukanie symbolu w bazie obiektów, poprzez wpisanie w wyszukiwarce fragmentu opisu szukanego obiektu do kreślenia lub jego kodu,
 • znacząco usprawnia kartowanie dużych map dzięki możliwości seryjnego kreślenia symboli i etykiet, a nawet automatycznego wstawiania niektórych obiektów i ich opisów na podstawie ich kodów lub zaznaczenia w bazie współrzędnych,
 • posiada definicje baz danych obiektów topograficznych oraz mapy zgodnych z aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami (BDOT500, GESUT, EGiB, BDSOG, PRPOG, PRG),
 • umożliwia import oraz eksport plików GML wszystkich wyżej wymienionych baz,
 • daje możliwość wykonywania plików różnicowych GML do aktualizacji mapy zasadniczej w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

GoKart wyróżnia otwarty system tworzenia, edycji oraz udostępniania i importowania stworzonych zarówno przez nas, jak i użytkowników konfiguracji (baz) symboli według dowolnych systemów, instrukcji czy rozporządzeń. Samodzielnie stworzone konfiguracje zapisywane są w tekstowych plikach CSV, co umożliwia ich łatwy podgląd, edycję i udostępnianie innym użytkownikom programu.

Wraz z instalatorem programu dostarczone są konfiguracje zgodne z najpopularniejszymi standardami, a w tym:

 • konfiguracja zgodna z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz zaktualizowanymi rozporządzeniami z 2015 r. w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, rozszerzonych o możliwość tworzenia mapy obiektowej w formacie GML,
 • konfiguracja do kreślenia mapy zasadniczej wg instrukcji K-1 z 1998 r. w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
  konfiguracja zgodna z nakładką C-STATION, umożliwiającą kreślenie mapy zasadniczej wg instrukcji K-1 z 1995 r. w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
 • konfiguracja zgodna z instrukcją D-19 „O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej”, według załącznika do zarządzenia nr 144 Zarządu PKP z dnia 23.10.2000 r.,
 • konfiguracja zgodna ze standardem technicznym „O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej” GK-1 z 2015r.

Podczas rozwoju programu powstało wiele narzędzi mających na celu optymalizację procesów tworzenia i przetwarzania map poprzez możliwą automatyzację lub półautomatyzację części złożonych czy powtarzalnych czynności, co sprawiło, że kartowanie map przy jego pomocy jest o wiele łatwiejsze i przyjemniejsze.

Do najważniejszych dodatkowych narzędzi należą:

 • import współrzędnych z kodami – automatyczne tworzenie mapy na podstawie pliku ze współrzędnymi, jeśli zbiór współrzędnych zawiera kody wg K-1 lub Rozporządzenia,
 • narzędzie do wyświetlania informacji o klikniętym elemencie – wyświetla okno dialogowe z opisem klikniętego elementu, dodatkowo umożliwiając kreślenie kolejnych elementów tego samego typu,
 • zintegrowana, interaktywna treść instrukcji K-1 z 1998 r. oraz „Rozporządzeń BDOT500/GESUT”, umożliwiająca wyświetlenie definicji (opisu) wybranego do kreślenia znaku kartograficznego,
 • narzędzia do masowego przetwarzania mapy – służą do wykonywania masowych operacji na zaznaczonych elementach – np. skalowanie, obracanie elementów, a nawet „przerabianie” rzędnych na mapie (translacja, aktualizacja, zaokrąglenie rzędnej),
 • szereg narzędzi do automatycznego lub półautomatycznego kreślenia bardziej złożonych elementów mapy takich jak skarpy, schody, opisy piętrowe, odnośniki tekstu, wypełnienia rowu, wypełnienia ścian oporowych, szrafury górnicze i inne,
 • narzędzie ułatwiające kreślenie obiektów ortogonalnych (np. budynków) i obiektów wydłużonych (np. obrysów przewodów),
 • narzędzia wspomagające ręczną interpolację warstwic,
 • narzędzia do masowego kreślenia czołówek na zaznaczonych liniach lub pomiędzy klikniętymi punktami oraz do kreślenia miar ortogonalnych (domiarów),
 • generator ramek – potężne narzędzie do tworzenia arkuszy mapy (opisów pozaramkowych). Automatycznie tworzy ramkę mapy (zasadniczej lub innej) na podstawie godła mapy (układ 1965, 2000 i inne) lub na podstawie zadanych współrzędnych (mapy jednostkowe). Zawiera szereg w pełni konfigurowalnych szablonów ramek oraz daje możliwość tworzenia własnych szablonów. Ponadto umożliwia automatyczne masowe tworzenie całego zestawu plików arkuszy wraz z umieszczeniem wybranej mapy w ramce,
 • narzędzie do obsługi zewnętrznych baz współrzędnych, umożliwiające m.in. wygenerowanie wykazu skartowanych punktów wraz z kodami czy też wykonanie kontroli kartowania poprzez wygenerowanie wykazu punktów nieskartowanych,
 • narzędzia służące do automatycznego przetwarzania mapy w celu dostosowania do wybranej konfiguracji (instrukcji), w tym automatyczna zmiana skali mapy. Możliwe jest przetworzenie do wybranej konfiguracji praktycznie dowolnej numerycznej mapy źródłowej, z uprzednim jednorazowym “nauczeniem” programu rozpoznawania odpowiednich elementów mapy na podstawie wybranych parametrów,
 • narzędzia do obliczenia współrzędnych z wcięcia liniowego i domiarów, obliczanie pól powierzchni działek dla całej mapy, w tym powierzchni zredukowanych, wraz z raportem.
Cubic Symbol