fbpx

Udostępniona została kolejna wersja programu GeoView.

Lista zmian:

– usunięte błędy podczas działania w Windows 7 i Windows Vista. W poprzedniej wersji dochodziło m.in. do kończenia działania programu po zminimalizowaniu okna,

– odczyt plików TDS RAW/RW5. Dzięki temu możemy w łatwy sposób dokonać wizualizacji dokonanego pomiaru GPS,

– odczyt i eksport plików Leica GSI,

– opcja „Autouzupełnianie”, przydatna podczas ręcznego wpisywania punktów,

– długo oczekiwana opcja umożliwiająca przerwanie wysyłania punktów do CAD. Podczas każdej długotrwałej operacji tego typu, wyświetla się okienko z przyciskiem „Przerwij”,

– zoomowanie rolką myszy w oknie szkicu punktów,

Duży nacisk położono na dostosowanie programu do współpracy z GstarCAD 2010 i ZwCAD 2010. Producenci tych programów dokonali znacznych zmian w interfejsie programistycznym. Efekt jest taki, że niektóre operacje (np. wysyłanie punktów) mogą działać wolniej. Pozostaje mieć nadzieję, że kolejne wersje programów GstarCAD i ZwCAD zostaną poprawione.

Użytkownicy posiadający licencję na GeoView od wersji 3.0, mogą bezpłatnie zaktualizować program.

Share This