company

Spółka

Cubic Orb to pełen pasji zespół geodetów i programistów, którzy postawili sobie za zadanie zrewolucjonizowanie branży geodezyjnej dostarczając jej rozwiązań programistycznych rozwiązujących rzeczywiste problemy wykonawców prac geodezyjnych. Powstaliśmy z połączenia firm geodezyjnej i programistycznej i działamy we wszystkich obszarach związanych z geodezją – od tworzenia i dystrybuowania programów geodezyjnych, poprzez świadczenie usług w geodezji, po dystrybucję urządzeń geodezyjnych. Jest to możliwe dzięki unikalnej i wzajemnie uzupełniającej się wiedzy i umiejętnościach założycieli łączących w sobie doświadczenie zawodowe w dziedzinach geodezji, programowania, prawa oraz szeroko rozumianego biznesu.

Vision

Wizja

Naszą wizją jest wyznaczenie nowych standardów w globalnej geodezji i branżach pokrewnych poprzez dostarczanie innowacyjnych rozwiązań programistycznych i technologii optymalizujących i poprawiających jakość usług geodezyjnych.

Mission

Misja

Naszą misją jest optymalizacja i poprawa jakości pracy profesjonalistów w geodezji i dziedzinach pokrewnych poprzez dostarczanie im spersonalizowanych produktów i usług (w szczególności z zakresu IT i nowych technologii) o jak najwyższej jakości, przydatności i wygodzie ich wykorzystania wraz z możliwie minimalnymi kosztami i czasem realizacji.

Wartości

Openness

Otwartość

Dynamizm dzisiejszego środowiska wymaga dynamizmu w działaniu oraz postrzegania zmian jako szans. Staramy się zawsze znaleźć najlepszą możliwą ścieżkę, zamiast upartego kroczenia po jednej wcześniej obranej.

Partnership

Partnerstwo

Traktujemy każdego klienta jak partnera biznesowego, a każdego partnera biznesowego jak klienta. Nawiązanie stałych relacji nastawionych na wzajemne korzyści jest podstawą naszej działalności i warunkiem jej powodzenia.

Praktycznosc

Praktyczność

Naszym celem jest tworzenie rozwiązań rzeczywistych problemów profesjonalistów. Nasze produkty i usługi mają optymalizować ich pracę i uczynić ją efektywniejszą.

Professionalism

Profesjonalizm

Opracowując każdy z produktów kładziemy szczególny nacisk na prace analityczne oraz bieżącą aktualizację na etapie dystrybucji. Aktywnie współpracujemy także z przedstawicielami środowisk naukowych m.in. z Politechniką Śląska.

Ethics

Etyka

Kładziemy szczególny nacisk na przestrzeganie zasad etycznych na każdym etapie prowadzenia działań biznesowych.

Zarząd Cubic Orb

KK

Krzysztof
Krzeszowski

Prezes Zarządu odpowiedzialny za działalność geodezyjną, sprzedaż i strategię rozwoju spółki. Cubic Orb powstał z przekształcenia jego działalności geodezyjnej. W 2011 roku obronił pracę magisterską na kierunku Geodezja i Kartografia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, na podstawie której został opublikowany branżowy artykuł naukowy. Absolwent Managing Business (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Ukończył studia drugiego stopnia na kierunku Magisterskie Studia Menedżerskie (EMBA) na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (kurs w języku angielskim).

PG

Piotr
Górecki

Wiceprezes Zarządu i CEO odpowiedzialny za kwestie prawne i compliance, marketing oraz strategię rozwoju (zwłaszcza ekspansję na rynki zagraniczne). Doktor nauk prawnych (prawo własności intelektualnej), absolwent studiów Managing Business (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) oraz International Finance (Szkoła Główna Handlowa). Wcześniej wiceprezes Zarządu polskiego oddziału norweskiej spółki z branży nowych technologii i prawnik w giełdowej spółce, gdzie odpowiadał za strategię prawną odnośnie własności intelektualnej i relacji międzynarodowych.

TK

Tomasz
Kamiński

Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za tworzenie i rozwój programów komputerowych. Geodeta z wykształcenia, programista z zawodu i zamiłowania. Pierwszy funkcjonalny program komputerowy stworzył w wieku 15 lat w roku 1991; był to program geodezyjny. Twórca dziesiątków programów komputerowych używanych w geodezji, budownictwie oraz GIS i cieszących się uznaniem na rynku polskim i poza jego granicami. Tomasz posiada również wieloletnie doświadczenie w realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych w dużej firmie geodezyjnej.