Dane kontaktowe:

adres email: biuro@cubicorb.com

telefon: +48 797729899

Dane korporacyjne:

Cubic Orb sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 74 lok. 320, 50-020 Wrocław

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000761654

NIP: 8842794921

REGON: 382009077