Dane kontaktowe:

adres email: biuro@cubicorb.com  

telefon: +48 797729899  

Dane korporacyjne:

Cubic Orb sp. z o.o.

(dawniej Geo-Spot Biuro Geodezji Krzysztof Krzeszowski)

ul. Św. Jadwigi 7/4, 58-150 Strzegom

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000761654

NIP: 8842794921

REGON: 382009077