fbpx

Wms2Cad


Szybki kurs obsługi programu

1. Uruchom program CAD i otwórz mapę którą chcesz pokryć rastrami z serwisu WMS/TMS. 2. Uruchom program Wms2Cad, kliknij przycisk Wybór map aby wybrać rodzaj mapy z listy. 3. Kliknij przycisk Pojedynczo następnie kliknij na rysunku miejsce, dla którego ma być pobrany...

Informacje o obiekcie (GetFeatureInfo)

Kliknij Wybór map, aby wybrać odpowiednią mapę, np. Geoportal – Numeryczny Model Terenu – Siatka 1m x 1m. Wybierz Opcje -> Informacje o obiekcie (GetFeatureInfo) Kliknij na rysunku miejsce, dla którego mają być pobrane informacje o obiekcie. Funkcja...

Lista serwisów map oraz dodawanie nowych serwisów

Aby wyświetlić okno zawierające listę serwisów map, należy kliknąć przycisk Wybór map. Okno to, oprócz wyboru mapy do pobrania, umożliwia również zarządzanie dostępnymi serwisami, w tym dodawanie, usuwanie oraz modyfikację istniejących definicji. Zalecanym sposobem...