fbpx


Edycja punktów dostosowania

W edytowalnej tabeli na karcie Kalibracja (pełny widok) widoczne są wszystkie punkty dostosowania. Wszystkie wczytane punkty mają status użyty. Można to zmienić poprzez odznaczenie wiersza tabeli, odpowiadającemu eliminowanemu z dalszych obliczeń punktowi (klawisz...