Instalacja programu - Cubic Orb

Instalacja i pierwsze uruchomienie oprogramowania Cubic Orb


Jak zainstalować program

Aby zainstalować program należy pobrać go ze strony www.cubicorb.com. Po zainstalowaniu programu pojawi się okno Aktywacja, w którym należy wpisać klucz licencyjny, który został przekazany w mailu wygenerowanym po otrzymaniu...