fbpx

TranMap


Transformacja wielu plików rysunkowych

Wybierz Transformacja CAD oraz Zakres działania -> Lista plików Program CAD musi być uruchomiony i musi być otwarty dowolny plik rysunkowy (np nowy plik „Untitled”). Pliki przeznaczone do transformacji należy dodać do listy plików przeciągając je z okna...