fbpx
 1. Walidacja plików GML pozyskanych z PODGiK 
  • Każda baza zasobu powinna być udostępniona przez PODGiK w osobnym pliku GML
  • Wykonanie walidacji składniowej walidatorem ValidXML  ValidXML
  • Przeprowadzenie walidacji bazy GESUT walidatorem K-GESUT udostępnionym przez GUGiK K-GESUT
  • W przypadku negatywnej walidacji programem ValidXML lub K-GESUT – reklamacja w PODGiK w celu pozyskania prawidłowych plików
 2. Kartowanie pomiaru
  • Utworzenie nowego pliku za pomocą GoKart (Nowy Pomiar) (YouTube: Pierwsze kroki w GoKart)
  • Importowanie punktów do CAD (YouTube: Import punktów do CAD)
  • Kartowanie nowo pomierzonych obiektów
  • Bieżące uzupełnianie atrybutów (tabela Atrybuty, która pojawia się po skartowaniu poszczególnych obiektów)
  • Eksport nowego pomiaru do GML
  • Zapisanie i zamknięcie pliku Nowy Pomiar
 3. Modyfikacja baz pozyskanych z PODGiK
  • Utworzenie nowego pliku za pomocą GoKart (Mapa Zasadnicza)
  • Import plików GML z PODGiK (YouTube: Import GML do CAD)
  • Podłączenie pliku CAD z nowym pomiarem jako odniesienie (Xref; Reference)
  • Modyfikowanie i usuwanie istniejących obiektów z bazy
  • Zapisanie i zamknięcie pliku Mapa zasadnicza (każda baza osobno)
  • Powyższe czynności należy wykonać dla każdej bazy osobno
 4. Kontrola poprawności kartowania nowego pomiaru 
  • Utworzenie nowego pliku za pomocą GoKart  (plik tymczasowy)
  • Import pliku GML z nowym pomiarem
  • Podłączenie pliku CAD z nowym pomiarem jako odniesienie (Xref; Reference)
  • Zastąpienie koloru wyświetlania wszystkich warstw odniesienia
  • Zmiana kolejności wyświetlania odniesienia względem rysunku (na spód)
  • Przeprowadzenie kontroli poprawności i kompletności utworzonego pliku GML (Nowy Pomiar)
  • W przypadku poprawności pliku – zamknięcie i usunięcie pliku tymczasowego
 5. Eksport rysunku CAD do pliku GML różnicowego
  • Eksport do GML z pliku Nowy Pomiar z podziałem na bazy
  • Import pliku GML z nowym pomiarem do rysunku CAD ze zmodyfikowaną bazą PODGiK (każda baza osobno)
  • Utworzenie pliku różnicowego poprzez eksport bazy do pliku GML ze wskazaniem pliku pierwotnego (otrzymanego z PODGiK) (Plik -> Eksport -> GML -> Twórz plik różnicowy)
 6. Kontrola GML różnicowego
  • Import pliku GML różnicowego do nowego pliku GoKart
  • Kontrola elementów usuniętych i zmodyfikowanych
Share This