fbpx

Listopadowa aktualizacja naszego programu GeoView została nagrodzona w prestiżowym konkursie Głównego Geodety Kraju w kategorii „Opracowanie komercyjnej aplikacji bądź serwisu internetowego wykorzystujących usługę NMT”.

Użytkowników GeoView ucieszy informacja, że w najnowszej wersji będą mogli w przystępny i łatwy sposób wykorzystywać dane z Numerycznego Modelu Terenu udostępnionego przez Geoportal. Dzięki nowej funkcjonalności można bardzo szybko sprawdzić wysokość terenu w dowolnym punkcie na terenie Polski.

Jak to działa?

Pobierz współrzędne do GeoView za pomocą funkcji Pobierz współrzędne przez kliknięcie na rysunku lub wczytaj współrzędne z pliku (albo po prostu przesuń plik ze współrzędnymi na okno programu). Następnie wybierz Narzędzia -> Informacje o punkcie. Program wyświetli informacje z Geoportalu, w tym rzędną z NMT wraz ze współrzędnymi, informacją na temat układu, sekcji i działki. To takie proste!

Jak pobrać więcej wysokości?

Pobierz współrzędne przez kliknięcie na rysunku lub wczytaj współrzędne z pliku, zgodnie z instrukcją powyżej. Następnie wybierz Narzędzia -> Wypełnij kolumnę -> Rzędna z Geoportalu. Zostaną pobrane rzędne dla wszystkich (lub wszystkich zaznaczonych) punktów w tabeli.

Niezależnie czy posiadasz program CAD

Jeśli posiadasz plik ze współrzędnymi możesz łatwo sprawdzić wysokości z Numerycznego Modelu Terenu, niezależnie od tego, czy GeoView ma połączenie z programem CAD. Po prostu wczytaj współrzędne do GeoView, a następnie pobierz wysokości za pomocą funkcji Informacje o punkcie lub Rzędna z Geoportalu.

Wyświetlenie NMT w CAD? – sprawdź Wms2Cad

GeoView to nie jedyny program, dzięki któremu możesz wykorzystać możliwości jakie daje numeryczny model terenu. Serwis NMT oraz inne serwisy WMS można wyświetlić w CAD za pomocą naszego programu Wms2Cad.

Share This